tirsdag 17. november 2009

Innspill fra Handelsstanden!

Mandag 16. november arrangerte Handelsstanden åpent møte der vi jobbet med innspill til Plansmia. Mange engasjerte og positive næringsdrivende møtte opp. Nedenfor ser du hva som ble diskutert:

Spørsmål 1:
Ved fortetting i sentrum, hvor skal vi ha parkeringsplasser?
-underjordisk parkering i nye bygg
-flere parkeringsplasser bak butikken
-noen attraktive foran butikk
-dele opp parkeringa i mindre enheter
-Dyrskueplassen brukes til parkering
-Flytte busstasjonen og lage pendleparkering utenfor sentrum

Spørsmål 2:
Hvordan skal vi få de som jobber i sentrum til å slutte å parkere på de beste plassene?
-Innføre korttidsparkering på de mest sentrale plassene
-Kommunen må skjerpe opp sine ansatte
-Handelsstanden må gjøre det samme med sine ansatte

Spørsmål 3:
Hvilken bygningsmasse skal vi ha i sentrum?
-Mange små bygg (dette uttrykte nesten samtlige)
-Tilpasning av høyde inn mot boligområdet
-2 1/2 etasje
-Materialbruk i tre
-Tilpasse seg bygningen i gata i dag, tilpasse seg til stilen Evje har i dag.

Spørsmål 4:
Ved framtidig utvidelse av sentrum, hvor ser dere for dere at det bør bli?
-Mot Dyrskueplassen
-Noe inn mot sone 2
-Bebygge langs vegen fra Sagatun-bygget og nordover
-Trebro over riksvegen ned mot Otra

mandag 9. november 2009

Innspill fra Handelsstanden mandag 16 november

Mandag 16 november klokka 1700 holder Handelsstanden møte på Pernille. Da vil alle som blir med få mulighet til å diskutere og komme med innspill på hva som blir viktig for Handelsstanden i Plansmia.

Dersom du ikke er medlem, men driver forretning i sentrum, er du likevel hjerteleg velkommen!