fredag 28. august 2009

Her er innspillene fra folkemøtet 24.august!

Det var godt oppmøte på folkemøtet på Furuly den 24 august, og det kom mange innspill og kommentarer på hvordan tidligere planarbeid har blitt gjort og spørsmål om hva som nå skjer videre. Dette er et sammendrag av hva som ble fokusert på denne kvelden:

Nytt bygg i sentrum(Hvor aktiv er kommunen i prosjektet? Vil vi ha et så stort bygg på den tomta? Er ikke husene som står der i dag brukbare til butikker som de står? Hvorfor blir ikke naboene hørt?)

Ta Otra i bruk(Tunnell over riksveg 9? Gangbro ved banken? Tursti langs Otra opp til Arendalskrysset? Tilrettelegge for badeplass/fiskeplass)

Positivt med Plansmie(Ser positivt på at kommunen legger opp til en åpen prosess der alle kan delta mer aktivt)

Bilen for dominerende i sentrum/infrastruktur(Mye asfalt, må rydde opp i problematikken biltrafikk – fotgjengere)

Gode bestemmelser viktig for den nye planen(Blir dette en plan som aldri blir noe av? Viktig at det blir gode bestemmelser så ikke man kan gjøre som man vil med bygninger og høyder osv)

Vi vil ha offentlig toalett og lekeplass(Stort behov for toalett i sentrum. Trenger også lekeplass i sentrum så man kan kose seg der og ikke bare handle)

Møteplasser(Viktig med små og store møteplasser. Viktig med plass der man kan ha store arrangement, men som er fine å bruke selv om det ikke skjer noe der.)

Hotell(Bør vi ha et nytt hotell i sentrum?)

Spørsmål knytta til planavgrensning(Hvorfor er ikke området sør til Furuly med i planområdet, dette er jo sentrums store friområde)

Finansiering(Hvem skal finansiere tiltakene i planen?)

onsdag 26. august 2009

Feltarbeid

I forbindelse med workshopen var det et lite "feltarbeid" i Evje sentrum, ut fra tanken om at planlegging må skje i felten :-)


Workshop

Vi hadde to- dagers workshop på mandag og tirsdag hvor vi hadde gruppearbeid om ideer og tanker om Evje sentrum.


Folkemøte

Mandag kveld var det folkemøte hvor gjennomføring av Plansmie for Evje sentrum var tema.

Det var litt i underkant av 100 deltagere på folkemøtet, og vi fikk mange gode innspill!! :-)

tirsdag 25. august 2009

Spennende fritidsaktiviteter nær Evje sentrum

Kart over Evje sentrum

Vil du vite mer om hva en plansmie er?

Plansmier er en arbeidsmåte for lokal planlegging av stedsutvikling.
Hovedformålet er å samle alle aktører til en prosess der man i løpet av ca. en uke gjennom felles innsats lager en byplan som har bred tilslutning og som kan vedtas som reguleringsplan av kommunen.
Plansmier er et konkret svar på de siste års kritikk mot en stedsutvikling der utbyggere har fått for stor makt, og de folkevalgte føler seg bundet av private planer og uformell kontakt mellom utbyggere og kommuneadministrasjonen.
Klager, protestaksjoner og rettssaker er ofte utløst av en planlegging der man ikke i tide trekker inn alle som bør ha et ord med i laget når omgivelsene endres. Fornuftige utbyggere garderer seg mot forsinkelser, ekstrakostnader og negativ publisitet ved å lytte til nærmiljøet og finne frem til optimale løsninger som samler bred støtte. Plansmier organiserer denne prosessen på en effektiv måte.

Aktuelle plansmier:

Ny giv for Evje sentrum