tirsdag 26. januar 2010

Skisse


Her er skissa slik den presentert på folkemøtet. Vi kommer tilbake med beskrivelse/ forklaring av skissen og mer bilder når vi rekker det.
Klikk på bildet for større visning:-)

mandag 25. januar 2010

Resultatet fra stemmegivningen på folkemøtet 21.01.10

Her kommer resultatet fra folket på møtet vi hadde på Furuly 21.01.10.
Totalt 128 stemmer:
Ja, uten forbehold: 86
Ja, med forbehold: 32
Nei: 10

Nedenfor kan du lese hva merknadene gikk ut på:
1. La ikke storkjedene bestemme.
2. Må ha mer tid.
3. Ønsker ikke stort varehus.
4. Tror en løsning med gang/sykkelsti på venstre side fra sør til nord med alle av trær på begge sider er mulig.
5. Det bør bli parkering under bakken i tillegg.
6. Rådhus bør være på Evjemoen, servicekontor i sentrum.
7. Burde ikke være bolig nedenfor rv 9, friareal + turistinfo
8. Liker ikke miljøgate, tror trafikksikkerheten blir dårligere.
9. Vil ikke ha høyt bygg i søndre innkjøring til Evje, for prangende med 4 etasjer og heller ikke arkader/søyler.
10. Få bort infobygget, det bryter med lokal byggeskikk.
11. Tryggere for barn, sykkelveg langs sentrumsgata.
12. Bedre forslag fra Evje Utvikling om grøntområde i sentrum.
13. Ikke buss-stopp i Arendalskrysset.
14. Mangler sykkelsti gjennom gata, uteservering og lekeareal for barn.
15. Det må legges mer vekt på parkering, næring og mindre på bolig. Sentrum skal være en handlegate med god tilgjengelighet, ikke boligområde.
16. Få kjøpesenter til Evje
17. Må være plass til store forretningsbygg og parkeringsplasser.
18. Ønsker det store varehuset ut av sentrum, gjerne til Dyrskueplasser som gir gode parkeringsmuligheter.
19. Underjordisk p-hus i sentrum bør vurderes.
20. Fotgjengerundergang under Arendalsveien for å sikre skoleveien.
21. Fennefossen må bevares og hoppbakkeanlegg må godtas for å få økt aktivitet i bygda.
22. Sier ja på betingelse at vi har ei levende elv – bevar Fennefossen.
23. Opptatt av at gang- og sykkelveg i sentrum blir forsvarlig.
24. Ta vare på parkeringsplasser foran Sentrumsbygget, flere lekeplasser/skateboard.
25. Ser at barn og unges behov ikke har kommet tydelig fram.
26. Skråparkering foran flere butikker, bevare parkering foran Sentrumsbygget, ikke bevare Evjehuset, utnytte sentrumsområdet mer.
27. Underjordisk parkering, flat gate som i Vennesla (ikke kantstein)
28. Bygget ved Prix/Wettre bør snus 90 grader.
29. Utrolig viktig at det lages sikker skoleveg langs sentrum for elever fra Krossen og undergang ved Arendalskrysset.
30. Parkering under jorda med innkjørsel fra hovedveien under park/rådhus.
31. Jeg mener at store varehus og andre større virksomheter kan reguleres til andre arealer i kommunen.
32. Vi bør ha tunnel.

Disse merknadene tas med videre i arbeidet.

fredag 22. januar 2010

Gratulerer!!

Gratulerer til ungdomsrådet som fikk premien på 10.000 kr for beste innspill til plansmia!!!!

Premien fikk de pga deres forslag om "sammensmelting" av RV9 og Nils Heglands veg fra Arendalskrysset og ny rundkjøring lengre sør i sentrum. Denne løsningen hadde fagteamet inne i sin skisse fram til siste natta. Da måtte de ta den ut, mot sin vilje, pga av det som Paul i fagteamet betegnet som "rare regler hos norske vegmyndigheter". Uansett skapte denne masse inspirasjon hos fagteamet og var med å skape ideen om miljøgate av RV9.

Kjempejobb av ungdomsrådet!!!!

Ferdig :-)

Hei alle sammen!

Da er vi ferdig med en kjempegøy uke!
Masse folk, masse innspill, mange diskusjoner, mange møter og mange inntrykk som vi sitter igjen med!!

Tusen takk til alle som har vært innom oss, og en utrolig stor takk til fagteamet og studenter som har gjort en ufattelig god jobb!
Følg med på plansmier.no utover helga, der vil propagandaminister Erling legge ut masse bilder og annet stoff(håper vi)

søndag 17. januar 2010

En liten oppdatering

I dag har dagen blitt brukt til introduksjon om Evje og regionen for fagteamet og studentene. Vi har også vært på busstur til Krsand, i forbindelse med kurset som studentene skal ha parallelt. Det har vært en veldig fin dag for alle parter, spesielt oss kommunale byråkrater som har fått opp øynene for andre måter å se ting på. Tenkt det at arkitekter og planleggere fra London og New York kan snakke om eksempler fra deres byer, og sette det inn i en sammenheng med hvordan ting kan bli på Evje!! KJEMPEGØY :-)

I morra tidlig starter vi opp den offisielle delen av plansmia.

Til slutt en liten korreksjon. Det kommer trolig til å bli oppdateringer på denne bloggen hele uka, spesielt med bilder. Følg med!!

Hilsen
Bernt
(som tjuvlåner Karis blogg...)

lørdag 16. januar 2010

Folkene er på Evje :-)Fagteamet og studentene kom til Evje på lørdag. De var (sammen med repr fra kommunen) samlet på "kinaen" for bli-kjent-middag.
Klikk på bildet for se gjengen :-)

fredag 15. januar 2010

Nå er vi der!

På mandag starter vi endelig opp med plansmia! De siste dagene har engasjementet kommet skikkelig frem, og meningsutvekslingene er på plass. I løpet av plansmia skal vi bruke dette til å smi ut en fremtidsrettet og god plan for Evje sentrum!

Det vil bli travle dager i neste uke og det er usikkert hvor mye vi rekker å oppdatere denne bloggen. Leserne oppfordres til å følge med på plansmier.no som vil bli oppdatert daglig. Her kan alle følge med på utviklingen og framdriften på vår store plansmie!!