tirsdag 22. desember 2009

Julehilsen!

Hei alle sammen!
Nå nærmer det seg jul og ferie.
Etter nyttår blir det full fres med planleggingen fram mot Plansmia.

Ønsker dere alle en fin jul og et riktig godt nytt år!

Kari :-)

mandag 7. desember 2009

Foreløpig dagsprogram for PlansmiaHer kan du se i detalj om hvordan programmet i plansmia blir. Vi gjør oppmerksom på at forandringer kan komme. Ønsker du å komme med innspill, avtale møter og annet - ta kontakt med Kari eller Bernt :-)

torsdag 3. desember 2009

Arne Sødal om plansmier

Her er en videosnutt hvor Arne Sødal, leder for fagtemaet til plansmia i Evje sentrum, forteller om hva plansmier egentlig er!!

tirsdag 17. november 2009

Innspill fra Handelsstanden!

Mandag 16. november arrangerte Handelsstanden åpent møte der vi jobbet med innspill til Plansmia. Mange engasjerte og positive næringsdrivende møtte opp. Nedenfor ser du hva som ble diskutert:

Spørsmål 1:
Ved fortetting i sentrum, hvor skal vi ha parkeringsplasser?
-underjordisk parkering i nye bygg
-flere parkeringsplasser bak butikken
-noen attraktive foran butikk
-dele opp parkeringa i mindre enheter
-Dyrskueplassen brukes til parkering
-Flytte busstasjonen og lage pendleparkering utenfor sentrum

Spørsmål 2:
Hvordan skal vi få de som jobber i sentrum til å slutte å parkere på de beste plassene?
-Innføre korttidsparkering på de mest sentrale plassene
-Kommunen må skjerpe opp sine ansatte
-Handelsstanden må gjøre det samme med sine ansatte

Spørsmål 3:
Hvilken bygningsmasse skal vi ha i sentrum?
-Mange små bygg (dette uttrykte nesten samtlige)
-Tilpasning av høyde inn mot boligområdet
-2 1/2 etasje
-Materialbruk i tre
-Tilpasse seg bygningen i gata i dag, tilpasse seg til stilen Evje har i dag.

Spørsmål 4:
Ved framtidig utvidelse av sentrum, hvor ser dere for dere at det bør bli?
-Mot Dyrskueplassen
-Noe inn mot sone 2
-Bebygge langs vegen fra Sagatun-bygget og nordover
-Trebro over riksvegen ned mot Otra

mandag 9. november 2009

Innspill fra Handelsstanden mandag 16 november

Mandag 16 november klokka 1700 holder Handelsstanden møte på Pernille. Da vil alle som blir med få mulighet til å diskutere og komme med innspill på hva som blir viktig for Handelsstanden i Plansmia.

Dersom du ikke er medlem, men driver forretning i sentrum, er du likevel hjerteleg velkommen!

tirsdag 27. oktober 2009

Her kan du se hva vi jobber med framover!

HVA SKJER FRAMOVER?
Jeg skal prøve å oppdatere dere på hva vi jobber med nå i ukene framover mot Plansmia. Her er en foreløpig ukeplan.
Kom gjerne med innspill på hva vi bør jobbe med!

UKE 43
Grunneiermøte på Furuly

UKE 44
Avklare overnatting fagteam, bestille lokale/mat osv.
Prøve å lage pilotprosjekt ang. aktiv bruk av utbyggingsavtaler i Plansmia sammen med Husbanken/Asplan Viak.
Innspill fra ungdomsrådet.

UKE 45
Kontakte media.
Jobbe med markedsføring av Plansmia.
Informere om dato til regionale aktører.
Delta på seminar i Kristiansand.
Innspill fra handelsstanden.

UKE 46-48
Invitere til innspill fra barnehage, skole
Innspill og informere til alle interesseorganisasjoner

fredag 23. oktober 2009

Grunneierrepresentanter i sentrum

Alle grunneiere i planområdet har nå fått grunneierrepresentant som skal jobbe inn mot og i Plansmia.
Sone 1: Gunnar Greibrokk
Sone 2: Gerd Reidun Høiland
Sone 3: Svein Egil Syrtveit
Sone 4: Dølen Hotell ved eiere
Sone 5: Tor Harald Berg

Kom med innspill og spørsmål om din sone til din representant!!

Konkurranse!! 10 000 kroner til beste Evje-ide!!

Har du gode ideer til hvordan Evje sentrum bør utformes?
Vi har allerede fått masse innspill, men vi vil gjerne ha mange flere!

For å få flest mulig innbyggere engasjerte, har Evje og Hornnes kommune satt opp en premie på 10 000 kroner for det beste forslaget. Alle kan delta, store og små!
Juryen vil være styringsgruppa for Plansmia og vinneren kåres og forslaget presenteres på siste folkemøte i Plansmie-uka.

Viktige kriterier:
Identitet, framsynthet, realisme, gjennomførbarhet og spenstig tankegang!


Send ditt forslag til Kari Røynlid innen 20. januar eller kom og presenter ideen i Plansmia.

Lykke til!

onsdag 21. oktober 2009

Grunneiermøte

I morra, torsdag 22 oktober skal vi ha nytt møte med grunneierne i planområdet.
Vi skal da velge "sone-representant" samt jobbe mer med innspill til plansmia.

Oppfordrer alle grunneiere som har fått brev om dette til å stille i morra klokka 1900 på Furuly!!

Plansmie

Nå er det endelig bestemt, det blir gjennomført plansmie i uke 3 fra 18 - 22 januar 2010:-)

Det blir kjempegøy!

tirsdag 15. september 2009

Planområdet inndelt i soner.Siden det er mange grunneiere i planområdet med ulike interesser, har vi samlet dem i ulike soner. Målet er å velge en eller to representanter fra hver sone som kan jobbe aktivt sammen med kommunen fram mot Plansmia.

Referat fra grunneiermøte på Furuly 09. september

Oppmøte ca 20 grunneiere.

Møtet startet med at kommunen ved enhetsleder forvaltning Bernt Audun Strømsli og plan- og miljøleder Kari Røynlid informerte om planarbeidet som er satt i gang i Evje sentrum og hva som skjedde på workshop 24 og 25. august.

Planen for Evje sentrum skal kjøres som en Plansmie. Se mer om hva en plansmie er på www.plansmier.org


Det ble informert om utbyggingsavtaler og hvordan dette benyttes som et verktøy for å få gjennomført tiltak så raskt som mulig.
Kommunen ønsker at grunneierne etablerer grunneierforeninger etter et soneprinsipp. Det ble diskutert i møtet om grunneierne skulle organisere seg på andre måter, men ved avsteming falt vi ned på 4 soner (se oversikt på plankartet)
Målet er at hver sone skal velge en eller to representanter som kommunen kan forholde seg til når det gjelder både utbyggingsavtaler og andre forhold som trengs å avklares før Plansmia.

Etter denne avklaringa samla grunneierne seg i sine respektive soner og jobbet med noen spørsmål.
1.Hva er de viktigste føringene for din sone i planarbeidet? Diskuter og prioriter de 3 viktigste tingene.
2.Velg en representant for sonen din.
3.Tanker om matrisemodell for din sone.

Alle sonene svarte på spørsmål 1, bare sone 1 kom så langt at de selv vil arrangere et nytt møte med alle grunneiere sine.
Svar på spørsmål 1:
Sone 1:
Det viktigste er å få et nytt møte der alle grunneierne er tilstede for å diskutere disse spørsmålene.

Sone 2:
Differensiert utbygging. Det vil si at man kan tillate noe næringsvirksomhet inn i sone 2, men med klare bestemmelser i forhold til utnyttelse, høyder osv. slik at det står i stil til boligområdet.

Sone 3:
Avklaring av kommunalt arealbehov
Atkomstforhold
Barnehage ut på sikt?

Sone 4:
Gangvei fra Odden camping og opp til sentrum.
Riksveg 9 under jorda.
Legge til rette for boligbygging langs Otra.

Veien videre:
Vi arrangerer et nytt grunneiermøte i oktober, der alle på nytt blir invitert, men med mye klarere og konsis innkalling. I dette møte får vi flere innspill og velger representanter til sonene.

torsdag 10. september 2009

Informasjonsmøte grunneiere

I går kveld onsdag 9. september hadde vi informasjonsmøte til grunneiere i planområdet. Vi sendte ut innbydelse til over 120 personer, og det møtte drøy 20. Det var kanskje litt lite oppmøte, men de som møtte var konstruktive og kom med kreative innspill. Vi har i videre arbeid nå delt inn sentrum og eiere i fire soner.

Vi kommer tilbake til mer informasjon om hva som skjedde på møtet, og hva som skjer på veien videre.

Følg med !!

:-)

tirsdag 1. september 2009

Planområdet Tettstedsutvikling Evje sentrumHer kan du se hvor stor del av sentrum som tas med i dette prosjektet. Området er merket med skravur.

Informasjonsmøte for grunneierne innenfor planområdet

I disse dager sendes det ut skriftlig invitasjon til alle grunneiere innen planområde for sentrum.
Onsdag 9. september blir det informasjonsmøte på Furuly for alle grunneierne som berøres av planen.
Tema for kvelden:
Oppsummering av workshop 24 og 25 august
Finansiering av tiltak og utbyggingsavtaler
Organisering av grunneierne
Hva skjer framover?

Vel møtt alle grunneiere!!

fredag 28. august 2009

Her er innspillene fra folkemøtet 24.august!

Det var godt oppmøte på folkemøtet på Furuly den 24 august, og det kom mange innspill og kommentarer på hvordan tidligere planarbeid har blitt gjort og spørsmål om hva som nå skjer videre. Dette er et sammendrag av hva som ble fokusert på denne kvelden:

Nytt bygg i sentrum(Hvor aktiv er kommunen i prosjektet? Vil vi ha et så stort bygg på den tomta? Er ikke husene som står der i dag brukbare til butikker som de står? Hvorfor blir ikke naboene hørt?)

Ta Otra i bruk(Tunnell over riksveg 9? Gangbro ved banken? Tursti langs Otra opp til Arendalskrysset? Tilrettelegge for badeplass/fiskeplass)

Positivt med Plansmie(Ser positivt på at kommunen legger opp til en åpen prosess der alle kan delta mer aktivt)

Bilen for dominerende i sentrum/infrastruktur(Mye asfalt, må rydde opp i problematikken biltrafikk – fotgjengere)

Gode bestemmelser viktig for den nye planen(Blir dette en plan som aldri blir noe av? Viktig at det blir gode bestemmelser så ikke man kan gjøre som man vil med bygninger og høyder osv)

Vi vil ha offentlig toalett og lekeplass(Stort behov for toalett i sentrum. Trenger også lekeplass i sentrum så man kan kose seg der og ikke bare handle)

Møteplasser(Viktig med små og store møteplasser. Viktig med plass der man kan ha store arrangement, men som er fine å bruke selv om det ikke skjer noe der.)

Hotell(Bør vi ha et nytt hotell i sentrum?)

Spørsmål knytta til planavgrensning(Hvorfor er ikke området sør til Furuly med i planområdet, dette er jo sentrums store friområde)

Finansiering(Hvem skal finansiere tiltakene i planen?)

onsdag 26. august 2009

Feltarbeid

I forbindelse med workshopen var det et lite "feltarbeid" i Evje sentrum, ut fra tanken om at planlegging må skje i felten :-)


Workshop

Vi hadde to- dagers workshop på mandag og tirsdag hvor vi hadde gruppearbeid om ideer og tanker om Evje sentrum.


Folkemøte

Mandag kveld var det folkemøte hvor gjennomføring av Plansmie for Evje sentrum var tema.

Det var litt i underkant av 100 deltagere på folkemøtet, og vi fikk mange gode innspill!! :-)

tirsdag 25. august 2009

Spennende fritidsaktiviteter nær Evje sentrum

Kart over Evje sentrum

Vil du vite mer om hva en plansmie er?

Plansmier er en arbeidsmåte for lokal planlegging av stedsutvikling.
Hovedformålet er å samle alle aktører til en prosess der man i løpet av ca. en uke gjennom felles innsats lager en byplan som har bred tilslutning og som kan vedtas som reguleringsplan av kommunen.
Plansmier er et konkret svar på de siste års kritikk mot en stedsutvikling der utbyggere har fått for stor makt, og de folkevalgte føler seg bundet av private planer og uformell kontakt mellom utbyggere og kommuneadministrasjonen.
Klager, protestaksjoner og rettssaker er ofte utløst av en planlegging der man ikke i tide trekker inn alle som bør ha et ord med i laget når omgivelsene endres. Fornuftige utbyggere garderer seg mot forsinkelser, ekstrakostnader og negativ publisitet ved å lytte til nærmiljøet og finne frem til optimale løsninger som samler bred støtte. Plansmier organiserer denne prosessen på en effektiv måte.

Aktuelle plansmier:

Ny giv for Evje sentrum