tirsdag 15. september 2009

Planområdet inndelt i soner.Siden det er mange grunneiere i planområdet med ulike interesser, har vi samlet dem i ulike soner. Målet er å velge en eller to representanter fra hver sone som kan jobbe aktivt sammen med kommunen fram mot Plansmia.

Referat fra grunneiermøte på Furuly 09. september

Oppmøte ca 20 grunneiere.

Møtet startet med at kommunen ved enhetsleder forvaltning Bernt Audun Strømsli og plan- og miljøleder Kari Røynlid informerte om planarbeidet som er satt i gang i Evje sentrum og hva som skjedde på workshop 24 og 25. august.

Planen for Evje sentrum skal kjøres som en Plansmie. Se mer om hva en plansmie er på www.plansmier.org


Det ble informert om utbyggingsavtaler og hvordan dette benyttes som et verktøy for å få gjennomført tiltak så raskt som mulig.
Kommunen ønsker at grunneierne etablerer grunneierforeninger etter et soneprinsipp. Det ble diskutert i møtet om grunneierne skulle organisere seg på andre måter, men ved avsteming falt vi ned på 4 soner (se oversikt på plankartet)
Målet er at hver sone skal velge en eller to representanter som kommunen kan forholde seg til når det gjelder både utbyggingsavtaler og andre forhold som trengs å avklares før Plansmia.

Etter denne avklaringa samla grunneierne seg i sine respektive soner og jobbet med noen spørsmål.
1.Hva er de viktigste føringene for din sone i planarbeidet? Diskuter og prioriter de 3 viktigste tingene.
2.Velg en representant for sonen din.
3.Tanker om matrisemodell for din sone.

Alle sonene svarte på spørsmål 1, bare sone 1 kom så langt at de selv vil arrangere et nytt møte med alle grunneiere sine.
Svar på spørsmål 1:
Sone 1:
Det viktigste er å få et nytt møte der alle grunneierne er tilstede for å diskutere disse spørsmålene.

Sone 2:
Differensiert utbygging. Det vil si at man kan tillate noe næringsvirksomhet inn i sone 2, men med klare bestemmelser i forhold til utnyttelse, høyder osv. slik at det står i stil til boligområdet.

Sone 3:
Avklaring av kommunalt arealbehov
Atkomstforhold
Barnehage ut på sikt?

Sone 4:
Gangvei fra Odden camping og opp til sentrum.
Riksveg 9 under jorda.
Legge til rette for boligbygging langs Otra.

Veien videre:
Vi arrangerer et nytt grunneiermøte i oktober, der alle på nytt blir invitert, men med mye klarere og konsis innkalling. I dette møte får vi flere innspill og velger representanter til sonene.

torsdag 10. september 2009

Informasjonsmøte grunneiere

I går kveld onsdag 9. september hadde vi informasjonsmøte til grunneiere i planområdet. Vi sendte ut innbydelse til over 120 personer, og det møtte drøy 20. Det var kanskje litt lite oppmøte, men de som møtte var konstruktive og kom med kreative innspill. Vi har i videre arbeid nå delt inn sentrum og eiere i fire soner.

Vi kommer tilbake til mer informasjon om hva som skjedde på møtet, og hva som skjer på veien videre.

Følg med !!

:-)

tirsdag 1. september 2009

Planområdet Tettstedsutvikling Evje sentrumHer kan du se hvor stor del av sentrum som tas med i dette prosjektet. Området er merket med skravur.

Informasjonsmøte for grunneierne innenfor planområdet

I disse dager sendes det ut skriftlig invitasjon til alle grunneiere innen planområde for sentrum.
Onsdag 9. september blir det informasjonsmøte på Furuly for alle grunneierne som berøres av planen.
Tema for kvelden:
Oppsummering av workshop 24 og 25 august
Finansiering av tiltak og utbyggingsavtaler
Organisering av grunneierne
Hva skjer framover?

Vel møtt alle grunneiere!!