fredag 28. august 2009

Her er innspillene fra folkemøtet 24.august!

Det var godt oppmøte på folkemøtet på Furuly den 24 august, og det kom mange innspill og kommentarer på hvordan tidligere planarbeid har blitt gjort og spørsmål om hva som nå skjer videre. Dette er et sammendrag av hva som ble fokusert på denne kvelden:

Nytt bygg i sentrum(Hvor aktiv er kommunen i prosjektet? Vil vi ha et så stort bygg på den tomta? Er ikke husene som står der i dag brukbare til butikker som de står? Hvorfor blir ikke naboene hørt?)

Ta Otra i bruk(Tunnell over riksveg 9? Gangbro ved banken? Tursti langs Otra opp til Arendalskrysset? Tilrettelegge for badeplass/fiskeplass)

Positivt med Plansmie(Ser positivt på at kommunen legger opp til en åpen prosess der alle kan delta mer aktivt)

Bilen for dominerende i sentrum/infrastruktur(Mye asfalt, må rydde opp i problematikken biltrafikk – fotgjengere)

Gode bestemmelser viktig for den nye planen(Blir dette en plan som aldri blir noe av? Viktig at det blir gode bestemmelser så ikke man kan gjøre som man vil med bygninger og høyder osv)

Vi vil ha offentlig toalett og lekeplass(Stort behov for toalett i sentrum. Trenger også lekeplass i sentrum så man kan kose seg der og ikke bare handle)

Møteplasser(Viktig med små og store møteplasser. Viktig med plass der man kan ha store arrangement, men som er fine å bruke selv om det ikke skjer noe der.)

Hotell(Bør vi ha et nytt hotell i sentrum?)

Spørsmål knytta til planavgrensning(Hvorfor er ikke området sør til Furuly med i planområdet, dette er jo sentrums store friområde)

Finansiering(Hvem skal finansiere tiltakene i planen?)

1 kommentar:

  1. Må jo benytte anledningen til å bli den første som legger inn kommentar i bloggen til Kari!

    Endelig iverksettes arbeid med å legge en plan for vårt sentrum som virker troverdig. Evje sentrum er i dag preget av asfalt, betong, og et trafikkbilde som overhode ikke er regulert. Det er samtidig funksjonelt og livlig (mellom 0900 - 1600) og inneholder mange funksjoner. Har stor tro på at denne prosessen vil legge til rette for et fremtidig sentrum som ivaretar tilgjengeligheten, handelen og funksjonen samtidig som utforming, estetikk, fortetting og forskjønnelse utøves. De er ikke motsetninger. Lykke til Evje!!

    SvarSlett