tirsdag 1. september 2009

Informasjonsmøte for grunneierne innenfor planområdet

I disse dager sendes det ut skriftlig invitasjon til alle grunneiere innen planområde for sentrum.
Onsdag 9. september blir det informasjonsmøte på Furuly for alle grunneierne som berøres av planen.
Tema for kvelden:
Oppsummering av workshop 24 og 25 august
Finansiering av tiltak og utbyggingsavtaler
Organisering av grunneierne
Hva skjer framover?

Vel møtt alle grunneiere!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar