tirsdag 27. oktober 2009

Her kan du se hva vi jobber med framover!

HVA SKJER FRAMOVER?
Jeg skal prøve å oppdatere dere på hva vi jobber med nå i ukene framover mot Plansmia. Her er en foreløpig ukeplan.
Kom gjerne med innspill på hva vi bør jobbe med!

UKE 43
Grunneiermøte på Furuly

UKE 44
Avklare overnatting fagteam, bestille lokale/mat osv.
Prøve å lage pilotprosjekt ang. aktiv bruk av utbyggingsavtaler i Plansmia sammen med Husbanken/Asplan Viak.
Innspill fra ungdomsrådet.

UKE 45
Kontakte media.
Jobbe med markedsføring av Plansmia.
Informere om dato til regionale aktører.
Delta på seminar i Kristiansand.
Innspill fra handelsstanden.

UKE 46-48
Invitere til innspill fra barnehage, skole
Innspill og informere til alle interesseorganisasjoner

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar