mandag 25. januar 2010

Resultatet fra stemmegivningen på folkemøtet 21.01.10

Her kommer resultatet fra folket på møtet vi hadde på Furuly 21.01.10.
Totalt 128 stemmer:
Ja, uten forbehold: 86
Ja, med forbehold: 32
Nei: 10

Nedenfor kan du lese hva merknadene gikk ut på:
1. La ikke storkjedene bestemme.
2. Må ha mer tid.
3. Ønsker ikke stort varehus.
4. Tror en løsning med gang/sykkelsti på venstre side fra sør til nord med alle av trær på begge sider er mulig.
5. Det bør bli parkering under bakken i tillegg.
6. Rådhus bør være på Evjemoen, servicekontor i sentrum.
7. Burde ikke være bolig nedenfor rv 9, friareal + turistinfo
8. Liker ikke miljøgate, tror trafikksikkerheten blir dårligere.
9. Vil ikke ha høyt bygg i søndre innkjøring til Evje, for prangende med 4 etasjer og heller ikke arkader/søyler.
10. Få bort infobygget, det bryter med lokal byggeskikk.
11. Tryggere for barn, sykkelveg langs sentrumsgata.
12. Bedre forslag fra Evje Utvikling om grøntområde i sentrum.
13. Ikke buss-stopp i Arendalskrysset.
14. Mangler sykkelsti gjennom gata, uteservering og lekeareal for barn.
15. Det må legges mer vekt på parkering, næring og mindre på bolig. Sentrum skal være en handlegate med god tilgjengelighet, ikke boligområde.
16. Få kjøpesenter til Evje
17. Må være plass til store forretningsbygg og parkeringsplasser.
18. Ønsker det store varehuset ut av sentrum, gjerne til Dyrskueplasser som gir gode parkeringsmuligheter.
19. Underjordisk p-hus i sentrum bør vurderes.
20. Fotgjengerundergang under Arendalsveien for å sikre skoleveien.
21. Fennefossen må bevares og hoppbakkeanlegg må godtas for å få økt aktivitet i bygda.
22. Sier ja på betingelse at vi har ei levende elv – bevar Fennefossen.
23. Opptatt av at gang- og sykkelveg i sentrum blir forsvarlig.
24. Ta vare på parkeringsplasser foran Sentrumsbygget, flere lekeplasser/skateboard.
25. Ser at barn og unges behov ikke har kommet tydelig fram.
26. Skråparkering foran flere butikker, bevare parkering foran Sentrumsbygget, ikke bevare Evjehuset, utnytte sentrumsområdet mer.
27. Underjordisk parkering, flat gate som i Vennesla (ikke kantstein)
28. Bygget ved Prix/Wettre bør snus 90 grader.
29. Utrolig viktig at det lages sikker skoleveg langs sentrum for elever fra Krossen og undergang ved Arendalskrysset.
30. Parkering under jorda med innkjørsel fra hovedveien under park/rådhus.
31. Jeg mener at store varehus og andre større virksomheter kan reguleres til andre arealer i kommunen.
32. Vi bør ha tunnel.

Disse merknadene tas med videre i arbeidet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar