onsdag 6. januar 2010

Her er et innspill og debattgrunnlag for plansmia i Evje sentrum

For å få i gang meningsytringer og innspill har vi erfart at det er nyttig å legge fram et utkast til en plan. Dette må ikke oppfattes som noe gjennomarbeidet planforslag.

Leder av fagteamet siv ark Arne Sødal har laget sitt forslag;


Klikk på bilde for større visning.

Beskrivelse av skissen
Fortetting mot R9 er tenkt i 3-4 etg. med 50% boliger og parkering under bakken med nedkjøring fra servicegate bak. L-bygget ved søndre rundkjøring er tenkt med mulig rådhus som signalbygg.
Vi har reservert idrettsplassen maksimalt til idrett med gangveiforbindelse til kystparken. Kystparken har kyststi med platåforbindelse til hovedgaten med heis - også som landemerke fra R9.

De fire plassene kan organiseres som "shared space" - dvs krysning av bil på fotgjengeres premisser.

Bussen bør gå på lokalveier og få et ekstra stopp for eksempel ved å krysse Arendalsveien.

Fortetting nærmest hovedgaten kan ha noe næring, mens øvrig fortetting som boliger på 2,5 etg. Men med små private næringslokaler.

Antall parkeringsplasser blir som i dag, men de omfordeles noe under ny bebyggelse mot R9, noe i hovedgaten og noe i tverrgatene nærmest hovedgaten.

Det bør sees nærmere på dreneringen om den kan ha et mere åpent naturlig løp og bli en del av landskapsmiljøet.


Her er tallene for maksimal utbygging
i henhold til denne skissen


80 eneboliger - 16.000 kvm
80 leil. i tilbygg bak hovedgaten - 6.000 kvm
140 leil. i nybygg langs RV9 - 10.000 kvm
Næring 1 og 2 etg. i nybygg - 10.000 kvm
Næring/parkering under nybygg - 5.000 kvm
Rådhus - 5.000 kvm
Institusjon/idrett - 10.000 kvm
___________________________________
Totalt - 56.000 kvm

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar