fredag 22. januar 2010

Gratulerer!!

Gratulerer til ungdomsrådet som fikk premien på 10.000 kr for beste innspill til plansmia!!!!

Premien fikk de pga deres forslag om "sammensmelting" av RV9 og Nils Heglands veg fra Arendalskrysset og ny rundkjøring lengre sør i sentrum. Denne løsningen hadde fagteamet inne i sin skisse fram til siste natta. Da måtte de ta den ut, mot sin vilje, pga av det som Paul i fagteamet betegnet som "rare regler hos norske vegmyndigheter". Uansett skapte denne masse inspirasjon hos fagteamet og var med å skape ideen om miljøgate av RV9.

Kjempejobb av ungdomsrådet!!!!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar